تمام فیلدهای زیر را طبق توضیحات و صحیح تایپ نمائید ( در غیر این صورت به درگاه بانک ملت متصل نمی شوید ) و پس از انجام عملیات پرداخت، شماره پیگیری را یادداشت نمائید تا هنگام مراجعه حضوری به شرکت اعلام کنید.
در صورت پرداخت آنلاین ، توضیحات را با دقت و صحیح به صورت فارسی تایپ نمائید .
عنوان فیلد توضیحات
نام و نام خانوادگي : ( فارسی ) مثال : هوتن بختیاری
موبایل : ( انگلیسی ) مثال : 09120123456
ايميل : ( انگلیسی ) مثال : info@hpaba.com
مبلغ : ( ریال ) مثال : 10000
توضیحات : ( فارسی ) مثال : تسویه حساب